Goldex

Ara

Prof.Dr.ZehraNeseKavak.COM © 2014 Tasarım : Bay KaPTaN

0216 356 50 56

Neden Harmony Prenatal Test Yaptırmalıyız?

Harmony Prenatal Test, maternal kanda kromozomların sayısını belirlemek için yapılan, yüksek sensitivitesi ve spesivitesi nedeniyle testin kişiye özgü sonuçlarının elde edilebildiği güvenli, kolay, kesin bir analizdir. Kolay: Anne adayından alınan bir kan örneğinden gerçekleştirilir ve gebeliğin 10. haftasından itibaren yapılır. Güvenli: Anneden sadece kan örneği alındığı için non-invazive (girişimsel olma- yan) bir işlemdir. Anne ve fetus için risk oluşturmaz. Kesin: Ultrasonla birlikte uygulanan kan testleri gibi diğer tarama testlerini %5 yalancı pozitiflik (aslında trozomi yokken var gibi çıkması) ve %30 yalancı negatif sonuç olasılığı mevcuttur. Harmony prenatal testte ise bu oranlar çok düşüktür.

Harmony Prenatal Test Nedir?

Harmony Test, Down Sendromu gibi sık gözlenen fetal trizomilerin, 10. gebelik haftasından sonra tüm tekil ve ikiz gebeliklerde saptanması için uygulanan gelişmiş bir kan testidir.

İkili Test Yaptırmak Neden Önemlidir? İkili test gebeliğin 11 - 14 haftaları arasında yapılır ve bebekte trizomi 21 ( Down sendromu) ve Trizomi 18 (Edwards sendromu) denilen iki kromozomal anomalinin varlığını araştırmak için uygulanır. İkili test sonucunda bu kromozomal anomalilerin bebekte kesin olarak var olup olmadığı tespit edilemez sadece bebekte bu anomalilerin olma riskinin normalden yüksek mi değil mi sorusunun cevabı alınır. Eğer risk normalden yüksek çıkarsa bebekte bu anomaliler kesin var mı sorusunun cevabını almak için CVS (koryon villus sampling) veya amniyosentez yöntemleri uygulanır.

İkili Tarama Testi Nedir? İkili tarama testi (ense kalınlığı testi olarakta bilinen) gebelikte bebekte olabilecek bazı kromozomal anomalileri araştırmak, ultrason taramasının fetusta bulunabilecek yapısal anormalliklerini teşhis etmek, ikiz, üçüz gebelik gibi çoğul gebeliklerin teşhisi ve belirti vermeyen gebelik kayıplarının teşhisini koyabilmek için yapılan bir testtir. İkili test için gebeliğin 11-14 haftaları arasında anneden kan alınır (aynı normal kan tahlillerinde alındığı gibi). Bu kanda β-hCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülerek, annenin yaşı ve diğer bazı özellikleri ile formule edilerek bilgisayar yardımıyla sonuç belirlenir. Bu teste ikili test denir.

Gebelikte Hastalıkların Erken Dönemde Tanı ve Tedavisi Bebeklerin %2-3'ü çeşitli anomalilerle doğarlar. Bunların oluşumunda genetik kusurların rolü büyüktür. Genetik hastalıklar için kalıcı bir tedavi yöntemi henüz olmadığından bu hastalıkların erken tanısı önemlidir. Bu amaca yönelik kullanılan çok sayıda yöntem vardır ve anne adayında invaziv girişim gerektiren prenatal (doğum öncesi) tanı yöntemleri arasında en sık kullanılan yöntem amniyosentezdir. En sık ileri anne yaşı olan anne adaylarının bebeklerinin kromozom anomalisi açısından değerlendirilmesinde ve üçlü test veya ikili test veya dörtlü test incelemelerinden birinde risk saptandığı durumlarda kesin tanı amacıyla kullanılır.

Amniyosentez Nedir?

Amniyosentez (AS) anne adayının karın cildinden girilen bir iğneyle rahim içine ve buradan da bebeğin içinde yüzdüğü amniyos sıvısına ulaşılması ve buradan sıvı alınması işlemine verilen isimdir. Hangi durumlarda amniyosentez yapılmalıdır? • 35 yaş ve daha üstü anne adayları • Daha önce kromozom anomalili olan bir bebek doğurmuş olmak • Yakın akrabalardan birinde kromozom anomalisi (Down sendromu) varlığı • Anne ve babada kalıtsal hastalıklar • İkili test, üçlü test veya dörtlü test gibi tarama testlerinden birinde riskin yüksek çıkması • Rutin ya da ayrıntılı ultrasonda bebekte anomali saptanması • Anne adayının daha önce anomalili bebek doğurmuş olması. Bu anomalili doğan bebeğin kromozom analizi yapılmış olmasa da tekrarlama riski olduğundan AS önerilmesi • X kromozomuna bağlı kalıtsal hastalık riski olanlarda bebeğin cinsiyetinin belirlenmesi

Hamilelikte Nasıl Beslenmeliyiz?

Hayatımızın her döneminde olduğu gibi hamilelik döneminde de sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerekmektedir. Tek tip beslenme alışkanlıklarından kaçınılmalı ve protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, minarellerden yeteri kadar almalıyız. Düzenli ve sağlıklı beslenmeye ilave olarak gebelik boyunca her gün demir ilacı ve gebeliğin ilk aylarında folik asit kullanılması da uygun olur. Hamile olduğunuzu anladığınız andan itibaren doktorunuzla beraber hareket ederek çok daha sağlıklı ve mutlu bebekler dünyaya getirebilirsiniz. Gebelikte Önerilen Yiyecek ve İçecekler Gebelikte yediğimiz her yiyecek ve içecek sadece anne üzerinde değil bebek üzerinde de iyi veya kötü etkilerde bulunacağı için yediğimiz ve içtiğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. Bunlardan bazıları;

• Süt ve süt ürünleri • Haftada 2 gün taze balık • Kırmızı ve beyaz et • Bol ve taze olacak şekilde sebze ve meyve • Kurubaklagilleri dengeli tüketmek • Bol su içmek • Bitki çayları (Doktorunuza danışınız) içmek