top of page

Awards - Ödüller

- Başkan Yardımcısı olduğu TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği) 2006 yılı “TBMM Üstün
Hizmet Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.
- 2019 yılında Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında Prof Dr. Zehra Neşe Kavak
Türkiye’nin 100 öncü kadını arasında gösterilmiştir.
- 8 Mart 2008 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından Türkiye’nin en önemli 10 kadınından biri
olarak gösterilmiştir.
- 2007 yılı Ekim ayında Romanya Perinatoloji Derneği Onur Üyesi olarak seçilmiştir.
- 2006 yılı Süleyman Demirel Üniversitesi “Topluma Katkı Ödülü”nü almıştır.
- 17 Şubat 2017’de Hindistan Bombay’de 4. Dünya Kadın Liderlik Kongre ve Zirvesi’nde
‘Woman Super Achiever Award’ (Süper Başarılı Kadın) ödülünü almıştır.
- Mart 2017’de Londra’da EBA (Europe Business Assembly) Oxford tarafından 2016 yılının
Academic Hospital adına “En İyi Hastane ve En İyi Hastane Yöneticisi” ödüllerini almaya
layık görülmüştür.
- Temmuz 2017’de İsviçre Lucerne’de gerçekleşen Liderler Zirvesi’nde “Avrupa Kalite
Ödülü”ne layık görülmüştür.
- Ekim 2017’de European Property Awards/Londra’da Academic Hospital adına “En iyi
Hastane Mimarisi ve İç Mimarisi” ödüllerini almıştır.
- 10 Aralık 2018 tarihinde Amerika’da düzenlenen ESQR (European Society for Quality
Research) ödül töreninde Academic Hospital adına “Best Quality Leadership Award 2018”
ödülüne layık görülmüştür.
- Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 18 Haziran 2019’da Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları
Federasyonu’nun (TÜMBİFED) düzenlediği Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri gecesinde
akademik ve sağlık alanında gerçekleştirdiği özgün çalışmalarla “Jüri Özel Ödülü” ne layık
görülmüştür.
- 2004 yılı Kültür Üniversitesi “Yılın En Yürekli Kadını” ödülünü almıştır.
- 14 Haziran 2019’da International Management Development tarafından Kıbrıs’ta
düzenlenen World Business Congress’te “IMDA 2019 Most Successful International
Management of the Year” ödülünü almıştır.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 2006 yılı Uluslararası Lions Dernekleri “Tıp
Dalında Üstün Hizmet” ödülünü almıştır.
- 2006 yılı “Melvin Jones” ödülüne layık görülmüştür.
- Sanayi Odası 2006 yılı “Yılın Bilim Kadını Ödülü”nü almıştır.
- 2008 yılı Lyons Klüpleri tarafından “Tıpta Üstün Hizmet Ödülü”nü almıştır.
- 8 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, İstanbul Lyons Klüpleri ve Samsun Sanayi
Odası tarafından Onur ödülüyle taltif edilmiştir.
- 8 Mart 2015’te Aysha Dergisi tarafından “Yılın Bilim Kadını Ödülü”nü almıştır.
- Çekmeköy Belediyesi 15 Temmuz Temalı Kısa Film Yarışmasında Academic Hospital
adına, Nisan 2017’de Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanmıştır.
- Çekmeköy 2023 Dergisi tarafından Nisan 2017’de “Sosyal Farkındalık Onur Ödülü”nü
almıştır.
- Prof. Kavak, 2000 yılı “Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü”nü almıştır.
- 2001-2002-2004 yılları “Marmara Üniversitesi Teşvik Destek Ödülü”ne layık görülmüştür.
- 2002 yılı “Siyaset Dergisi Yılın Sağlık Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

- TIKAD (Turkish Businesswomen Association), where she serves as Vice President, obtained the
“Award of Excellence of the Turkish Grand National Assembly (TBMM)” in 2006.
-In 2019, on the 100th Anniversary of Atatürk’s arrival in Samsun, Prof M.D Zehra Neşe Kavak was
selected among the 100 pioneer women in Turkey.
-Prof Kavak was named as one of the Top 10 women of Turkey by Milliyet Newspaper on March
8, 2008.
-In October 2007, Prof Kavak was elected as an Honorary Member to Romanian Perinatology Society.
-In 2006, Prof received “Contribution to Society Award” of Süleyman Demirel University.
-Prof. Kavak achieved Woman Super Achiever Award at 4th World Women Leadership Congress &
Summit on February 17, 2017 in Bombay, India.
-In March 2017, Prof Kavak received “Best Hospital and Best Hospital Manager of 2016 Awards” on
behalf of Academic Hospital in London by EBA (European Business Assembly) Oxford.
-In July 2017 Prof Kavak was given “European Quality Award” during Leader’s Summit in Lucerne,
Switzerland.
-Prof. Kavak acquired “Public Service Architecture” and “Public Service Interior” awards on behalf of
Academic Hospital in European Property Awards/London in October 2017.
-On December 10, 2018 Prof MD. Zehra Neşe Kavak participated ESQR's (European Society for
Quality Research) Award Ceremony in USA to receive "Best Quality Leadership Award 2018" on
behalf of Academic Hospital.
-On 18 June 2019, Prof. MD. Zehra Neşe Kavak was awarded the “Jury Special Award” for her
distinctive studies in the academic and healthcare field in the Academy Culture and Science Awards
night organized by All Bureaucrats and Businessmen Federation (TÜMBİFED).
-Prof Kavak achieved “Bravest Woman of the Year” award of Kültür University in 2004.
-Prof. Kavak received “IMDA 2019 Most Successful International Management of the Year’ award at
the World Business Congress organized by International Management Development in Cyprus on 14
June 2019.
-Prof. Kavak acquired “Excellence Award in Medicine” (given in honor of March 8, World Women’s
Day) by the International Lyons Clubs in 2006.
-In 2006, Prof was rewarded “Melvin Jones” award.
-Prof Kavak received “Woman Scientist of the Year” award by Chamber of Commerce in 2006.
-In 2008, Prof was granted “Excellence Award in Medicine” by Lyons Clubs.
-Prof MD Zehra Neşe Kavak achieved the Honorary Award by Istanbul Lyons Clubs and Samsun
Chamber of Commerce on March 8, 2013 (in honor of World Women’s day).
-On March 8, 2015, Prof Kavak was awarded as “Woman Scientist of the Year” by Aysha Magazine.
-Prof. Kavak obtained “Social Awareness Honor Award” by Çekmeköy 2023 Magazine in April 2017.
-Prof. MD. Zehra Neşe Kavak received the “Jury Special Award” on behalf of Academic Hospital in
Çekmeköy Municipality 15th July themed Short Film Competition in April 2017.
-In 2000, Prof. Kavak received “Marmara University Excellence Award”.
-Prof Kavak acquired “Marmara University Encouragement and Support Award” in 2001, 2002 and
2004.
-In 2002, Prof MD Zehra Neşe Kavak obtained “Health Award of the Year” of Siyaset Magazine.

bottom of page